Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Nổi bật trong tháng
Chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ giúp các bạn quản lý nâng cao năng lực thu hút, quản trị, khen thưởng, phát triển và giữ chân nhân tài.
Banner
Nổi bật trong tháng
Hướng đến xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự vững chắc cho các Chuyên gia Nhân sự. Giúp học viên tăng cường hiệu quả làm việc nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và giá trị đóng ...
Banner
Nổi bật trong tháng
Chương trình hướng đến xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự nền tảng mà một người nhân sự chuyên nghiệp cần phải biết. Chương trình này cũng giúp cho học viên tăng cường hiệu qu...
Banner
Nổi bật trong tháng
Khóa học cung cấp kiến thức về 11 bước thiết kế một chính sách thưởng doanh số toàn diện nhằm giúp tạo động lực và thúc đẩy năng suất của đội ngũ kinh doanh trong tổ chức.
banner image
Nổi bật trong tháng
Khóa học giới thiệu các nguyên tắc thiết kế nên chính sách thưởng, giúp bạn đưa ra được những yếu tố chủ chốt để đánh giá hiệu suất công việc và cân nhắc những lợi ích thu về từ các chính sách thưởng.
banner image

Sản phẩm của Talentnet