Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Nổi bật trong tháng
Khóa học được thiết kế để củng cố các kiến thức về thiết kế và định vị mức trả của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân tài
Banner
Nổi bật trong tháng
Khóa học cung cấp kiến thức về 11 bước thiết kế một chính sách thưởng doanh số toàn diện nhằm giúp tạo động lực và thúc đẩy năng suất của đội ngũ kinh doanh trong tổ chức.
banner image
Nổi bật trong tháng
Khóa học giới thiệu các nguyên tắc thiết kế nên chính sách thưởng, giúp bạn đưa ra được những yếu tố chủ chốt để đánh giá hiệu suất công việc và cân nhắc những lợi ích thu về từ các chính sách thưởng.
banner image

Sản phẩm của Talentnet