Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
(TP.HCM) Chương Trình Quản Trị Nhân Tài – Dành Cho Nhà Quản Lý Thành Công
2024-08-17
Talentnet Academy
Chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ giúp các bạn quản lý nâng cao năng lực thu hút, quản trị, khen thưởng, phát triển và giữ chân nhân tài.
Giá
6.600.000 VND
Ngày bắt đầu:

Thông tin sản phẩm

Khóa học này thuộc Chương trình Quản trị Nhân tài của Talentnet Academy năm 2024

•    Lịch khai giảng: 
     Ngày 1: 10/08/2024 (Học phần 1,2)
     Ngày 2: 17/08/2024 (Học phần 3,4,5,6)

•    Thời gian: 08:30 – 17:30
•    Ngôn ngữ: Tiếng Việt
•    Địa điểm: TP.HCM
•    Phí tham gia: 
     1. Trọn chương trình học: 13.200.000 VNĐ (đã bao gồm 8% VAT)
     2. Cho từng ngày học: 6.600.000 VNĐ (đã bao gồm 8% VAT)

•    CHIẾT KHẤU 10% KHI ĐĂNG KÝ 02 KHÓA HỌC.

•    CHIẾT KHẤU CHO NHÓM:

  1. Nhóm 3 đến 4: ACA24G34 (5%)
  2. Nhóm 5 trở lên: ACA24G5 (7%)
  3. Nhóm 7 trở lên: ACA24G7 (10%)
  4. Nhóm 10 trở lên: ACA24G10 (15%)

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC:

•    Lần đầu tiên đảm nhận vai trò quản lý nhân viên.
•    Quản lý nhân viên chưa quen với việc quản trị và phát triển nhân tài.
•    Bất kỳ cấp quản lý nào muốn nâng cao năng lực quản trị và phát triển nhân tài.

NHỮNG ĐIỀU BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn tất khóa học, bạn sẽ thu thâp được các kiến thức, kỹ năng và tạo được sự khác biệt trong việc thực hiện thông qua: 

  • Nắm bắt việc thu hút nhân tài, áp dụng kỹ năng phỏng vấn cũng như sử dụng các công cụ đánh giá ứng viên để lựa chọn được người phù hợp nhất
  • Có khả năng xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả cao thông qua việc đặt mục tiêu SMART, đo lường chỉ tiêu KPI, đánh giá và khen thưởng theo hiệu quả
  • Hiểu và biết cách lập kế hoạch phát triển nhân viên hiệu quả, trang bị kỹ năng hướng dẫn, phản hồi và hỗ trợ giúp nhân viên đựơc thành công trong công việc hiện tại cũng như công việc kế tiếp
  • Hiểu các yếu tố then chốt tác động đến việc tối ưu hóa nguồn lực, chiến thuật và cách tiếp cận
  • Tạo môi trường làm việc phù hợp, đẩy mạnh kết nối nhân viên để giữ chân người tài

CHƯƠNG TRÌNH HỌC: bao gồm 02 ngày

Ngày 1


Giới thiệu tổng quát

Học phần 1

 

Thu hút và tuyển chọn nhân tài phù hợp cho tổ chức
•    Hiểu tác động của việc nhân viên nghỉ việc 
•    Quy trình Lập kế hoạch Nhân sự (Hàng năm)
•    Mô tả công việc & hồ sơ ứng viên để hiểu rõ về công việc mà bạn muốn tuyển dụng
•    Hiểu giá trị đề xuất của công ty
•    Tuyển dụng & Tuyển chọn Hiệu quả
•    Kỹ năng phỏng vấn dựa trên năng lực, cấu trúc và kỹ thuật phỏng vấn.

Học phần 2

 

Quản trị hiệu quả công việc 
•    Thiết lập mục tiêu SMART
•    Quản lý đánh giá hiệu suất và hiệu chỉnh hàng năm
•    Quản lý quy trình kế hoạch cải thiện hiệu suất


Khen thưởng theo hiệu quả
•    Hiểu về tổng thu nhập và lương cho 3P
•    Kết nối thưởng và sự công nhận với hiệu suất


Ngày 2
 
 
Học phần 3
Văn hoá
•    Đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân viên: môi trường & văn hóa làm việc - người quản lý
•    Hiểu rõ các giá trị đề xuất của công ty
 
Học phần 4
Phát triển nhân tài
•    Các nguyên tắc sự nghiệp & các thành phần phát triển
•    Xây dựng kế hoạch phát triển Nhân sự hiệu quả
•    Xác định nhân tài then chốt trong tổ chức
 
Học phần 5
Tối ưu hoá nguồn nhân lực
•    Thách thức của tổ chức và quản lý trực tiếp
•    Các yếu tố then chốt liên quan đến tối ưu hóa lực lượng lao động
•    Chiến thuật và cách tiếp cận để tối ưu hóa lực lượng lao động
•    Quản lý thay đổi và tác động
 
Học phần 6

 

Gắn kết nhân tài & Giữ chân nhân tài
•    Thôi thúc cấp tổ chức
•    Thôi thúc cấp cá nhân.
•    Cách nâng cao sự thôi thúc nhân viên
•    Nâng cao khả năng của quản lý trực tiếp để giữ chân  nhân tài

Kết thúc chương trình
Đúc kết chương trình đào tạo

•    Các điều thu thập được sau khóa học
•    Hoạch định kế hoạch hành động cá nhân
•    Đánh giá khóa học
 

 

 

LIÊN HỆ: 

Ms. Phan Ngọc Kim Xuân
Phone/Zalo: 0931 450 677
Email: xuanpnk@talentnetgroup.com