Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Sales Incentives Design
2024-08-02
Training Workshop
Khóa học cung cấp kiến thức về 11 bước thiết kế một chính sách thưởng doanh số toàn diện nhằm giúp tạo động lực và thúc đẩy năng suất của đội ngũ kinh doanh trong tổ chức.
Giá
6.600.000 VND
Ngày bắt đầu:

Thông tin sản phẩm

Khóa học này thuộc Chương trình Đào tạo Cấp Nâng cao

•    Lịch khai giảng: Thứ sáu, ngày 02/8/2024
•    Thời gian: 09:00 - 17:30
•    Địa điểm: Quận 1, TP.HCM 
•    Phí tham gia: 6.600.000 đồng/người (đã bao gồm 8% VAT)

Một chương trình thưởng doanh số hiệu quả sẽ giúp tạo động lực và thúc đẩy năng suất của lực lượng bán hàng cho công ty. Nhận thức được điều đó, khóa học “Thiết kế chính sách thưởng doanh số” của Talentnet-Mercer được phát triển dành cho các chuyên gia nhân sự và quản lý phòng ban có tham gia trong công tác phát triển các chính sách thưởng doanh số. 

Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên lý thuyết về phương pháp thiết kế chính sách thưởng kèm theo đó là những thông lệ được áp dụng rộng rãi ở các quốc gia trong khu vực về xây dựng một chiến lược thưởng đủ hấp dẫn và cạnh tranh nhằm đẩy mạnh sự phát triển của tổ chức.

HỌC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

•    Khái niệm thưởng theo doanh số và những loại hình thưởng theo doanh số trên thị trường
•    Quy trình thiết kế chính sách thưởng theo doanh số
•    Những yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng một chính sách thưởng
•    Phương pháp xem xét mức độ hiệu quả của một chính sách thưởng
•    Những khó khăn – thách thức thường gặp khi thiết kế chính sách thưởng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Buổi sáng

1.  Khái niệm thưởng theo doanh số
2.  Những loại hình và thông lệ về chính sách thưởng theo doanh số
3.  Những yếu tố trong một chính sách thưởng theo doanh số:
   a.  Triết lý đãi ngộ
   b.  Điều kiện được hưởng
   c.  Xác định mức thưởng
   d.  Xác định cấu phần thưởng
   e.  Đòn bẩy trong chính sách thưởng
   f.  Các yếu tố đo lường năng suất

Buổi chiều

4.  Những yếu tố trong một chính sách thưởng theo doanh số (tiếp theo)
   g.  Xây dựng cơ chế hoạt động
   h.  Xác định mục tiêu về hiệu suất
   i.  Thời điểm chi trả
   j.  Phương thức thực thi chính sách
5.  Phương pháp xem xét mức độ hiệu quả của một chính sách thưởng
6.  Những khó khăn – thách thức thường gặp khi thiết kế chính sách thưởng

TARGET LEARNERS:

Các Quản lý/Chuyên gia/Chuyên viên nhân sự, đãi ngộ đã và đang tham gia vào công tác xây dựng và thực thi chính sách thưởng doanh số của tổ chức. 

DIỄN GIẢ: Ms. Hoa Nguyễn

LIÊN HỆ:

Thái Thanh Tân (Mr.)
Email: thai.thanh.tan@talentnet.vn