Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Talentnet-Mercer Rewards Training Workshop: Pay for Performance
2023-10-13
Training Workshop
Khóa học giới thiệu các nguyên tắc thiết kế nên chính sách thưởng, giúp bạn đưa ra được những yếu tố chủ chốt để đánh giá hiệu suất công việc và cân nhắc những lợi ích thu về từ các chính sách thưởng.
Giá
6.480.000 VND

Thông tin sản phẩm

Khóa học này thuộc Chương trình Đào tạo Cấp Nâng cao

•   Lịch khai giảng: Thứ sáu, ngày 13/10/2023
•   Thời gian: 09:00 - 17:30
•   Địa điểm: Khách sạn Liberty, Quận 1, TP.HCM 
•   Phí tham gia: 6.480.000 đồng/người (đã bao gồm 8% VAT)

Một trong những yêu cầu đối với hầu hết các chuyên gia nhân sự trong công ty đó là đảm bảo chính sách lương thưởng rõ ràng, minh bạch và công bằng. Nhằm hỗ trợ đội ngũ nhân sự trong việc thực hiện những yêu cầu này, Talentnet-Mercer giới thiệu chuỗi khóa học về Trả Lương Theo Kết Quả Công Việc, với mục tiêu cung cấp các phương pháp và công cụ giúp đội ngũ nhân sự xây dựng chính sách lương dựa trên kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

HỌC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?
•   Phương pháp luận về khái niệm Trả lương theo kết quả công việc
•   Vai trò của chính sách thưởng trong tổng đãi ngộ
•   Tổng quan về quy trình thiết kế chính sách thưởng ngắn hạn (STI) và thưởng dài hạn (LTI) - Xác định những chỉ số đo lường hiệu quả công việc - Đánh giá tỷ suất hiệu quả chi thưởng
•   Áp dụng nguyên tắc thưởng ngắn hạn cho doanh nghiệp và hiệu chuẩn kết quả chi thưởng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Buổi sáng
1. Nguyên lý trả lương 3P
2. Vai trò của hệ thống quản lý hiệu quả công việc
3. Tổng quan các thành tố trong tổng thu nhập
4. Giới thiệu về chính sách thưởng & điều kiện để được nhận thưởng

Buổi chiều
5. Ngân sách & quỹ thưởng
6. Các phương pháp đo lường hiệu quả công việc
7. Các bước xây dựng cơ chế chính sách thưởng
8. Đo lường mức độ hiệu quả của chính sách thưởng

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
Các Quản lý/Chuyên gia/Chuyên viên nhân sự, đãi ngộ đã và đang tham gia vào công tác quản lý và thực thi các chính sách lương-thưởng của tổ chức.

DIỄN GIẢ: Mr. Thuận Lê

LIÊN HỆ: 

Thái Thanh Tân (Mr.)
Email: thai.thanh.tan@talentent.vn