Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Workforce Metrics And Analytics
2024-04-12
Training Workshop
Khóa học độc quyền cung cấp một lộ trình chi tiết để phân tích và tận dụng hiệu quả các số liệu để đánh giá năng suất và hiệu quả lực lượng lao động của doanh nghiệp.
Giá
6.600.000 VND
Ngày bắt đầu:

Thông tin sản phẩm

Khóa học này thuộc Chương trình Đào tạo Cấp Nâng cao

•    Lịch khai giảng: Thứ sáu, ngày 12/4/2024
•    Thời gian: 09:00 – 17:30
•    Địa điểm: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
•    Phí tham gia: 6.600.000 đồng/người (đã bao gồm 8% VAT)

Khóa học độc quyền cung cấp một lộ trình chi tiết để phân tích và tận dụng hiệu quả các số liệu để đánh giá năng suất và hiệu quả lực lượng lao động của doanh nghiệp.

HỌC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC? 

•    Tìm hiểu về các phương pháp đo lường và phân tích số liệu hiệu quả  
•    Sử dụng hiệu quả các thông số dữ liệu để nêu lên quan điểm và đưa ra quyết định về nguồn nhân lực 
•    Tiếp cận và dẫn dắt hiệu quả với thông số, dữ liệu 
•    Tìm hiểu về các loại chỉ số nhân sự khác nhau qua thực tiễn từ các tổ chức cấp tiến 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

1.    Xác định điểm khởi đầu
2.    Bước đầu: Đánh giá mức ảnh hưởng
3.    Bước hai: Lựa chọn chỉ số đo lường
4.    Bước ba: Xem xét dữ liệu
5.    Bước bốn: Phân tích kết quả
6.    Bước năm: Trình bày dữ liệu: Chia sẻ kết luận

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

Dành cho các chuyên gia nhân sự, các quản lý phân tích và xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, HRBP và các lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu để có được thông tin chi tiết về lực lượng lao động.

DIỄN GIẢ: 
Ms. Hoa Nguyễn - Chuyên gia tư vấn nhân sự cấp cao, Talentnet
Ms. Trang Vũ - Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh và Dịch vụ khách hàng, Talentnet

CONTACT:

Thái Thanh Tân (Mr.)
Email: thai.thanh.tan@talentnet.vn